XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHUỘM

XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHUỘM

xy nuoc thai nhuom

Xử lý nước thải nhuộm

1. Cơ sở thiết kế:

1.     Lưu lượng nước thải sinh hoạt: 100 m3/ngày, tương đương 5 m3/h (tính cho 20 giờ/ngày);

2.     Lưu lượng nước thải sản xuất: 400 m3/ngày, tương đương 20 m3/h, cá biệt có khi lên tới 50 m3/h;

3.     Các loại hóa chất sử dụng cho sản xuất: Enzyme, Silicon, CH3COOH, Giavel (NaCl/NaOCl), Sôda (Na2CO3), Natri ThioSulphat (Na2S2O3), H2O2, NaOH, đá mài, thuốc nhuộm, chất cầm màu, CO2, KMnO4 v.v.

2. Thiết kế:

Toàn bộ nước thải được phân thành hai nguồn:

Nguồn 1: Nước thải sinh hoạt được phân thành hai nguồn:

  • Nước thải nhà vệ sinh: Được thu gom và xử lý theo phương pháp Sinh – Hóa (Yếm khí, khử trùng);
  • Nước thải nhà tắm, rửa: Được thu gom theo đường nước thải sản xuất;

Nguồn2: Nước thải sản xuất được thu gom và xử lý theo phương pháp Sinh – Hóa – Lý;

Thiết bị chính

1 – Nhà Vệ sinh

2 – Bể thu gom và xử lý yếm khí (bể phốt) dung tích 10 m3 (bể xây hoặc composite);

3 – Bể thu gom nước thải sản xuất và nước thải nhà tắm dung tích 100 m3; bể chìm có sục khí;

4 – Thiết bị chuẩn bị và cung cấp hóa chất trung hòa kèm mô tơ, cánh khuấy và bơm định lượng;

5 – Thết bị hòa trộn trung hòa kèm máy đo pH;

6 – Thiết bị chuẩn bị và cung cấp hóa chất keo tụ và trợ keo tụ, kèm mô tơ, cánh khuấy và bơm định lượng;

7 – Thiết bị lọc nổi

8 – Thiết bị lọc Cartrigd cấp 1

9 – Thiết bị chuẩn bị và cung cấp hóa chất diệt khuẩn, khử màu, kèm mô tơ, cánh khuấy và bơm định lượng;

10 – Thiết bị lọc Cartrigd cấp 2;

11 – Thiết bị chứa và làm khô bùn;

Nguyên lý hoạt động hệ thống xử lý nước thải:

1. Nước thải từ nhà vệ sinh theo ống dẫn riêng vào bể phốt yếm khí, men phân hủy yếm khí được bổ sung định kỳ vào bể;

Nước  sau yếm khí được cấp khử trùng và thải chung vào đường thải của nước thải sản xuất sau khi đã xử lý;

Bùn tại bể phốt được hút định kỳ bằng xe chuyên dụng;

2. Nước thải sản xuất từ các xưởng theo kênh dẫn riêng về bể tập trung, sục khí rồi được bơm về thiết bị điều chỉnh pH; Hóa chất điều chỉnh pH được cấp theo định lượng vào nước thải.

Nước sau điều chỉnh pH được cấp chất keo tụ và trợ keo tụ rồi qua bể lọc nổi; nướ sau lọc nổi qua lọc Cartrigd cấp 1, bổ sung hóa chất khử màu, diệt khuẩn rồi qua lọc Cartrigd cấp 2 rồi thải ra ngoài;

Cặn bùn từ thiết bị lọc nổi và lọc Cartrigd được xả định kỳ về bể làm khô bùn; nước tách từ bùn theo đường dẫn về đường thải chung của hệ thống lọc nước.

Chất lượng nước thải đáp ứng được tiêu chuẩn TCVN 5945-2005 loại B về nước thải;

Nguồn : greenhouses.com.vn

|máy lọc nước|máy lọc nước nano|máy lọc nước ro|máy lọc nước  gia đình|

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *