XỬ LÝ NƯỚC THẢI THAN

XỬ LÝ NƯỚC THẢI THAN

xử lý nước

Các thiết bị đầu tư:

1 – Mỏ khai thác;

2 – Kênh dẫn nước thải từ mr;

3 – Bể tập trung điều hòa kèm bơm nước thải;

4 – Hệ thống cung cấp hóa chất;

5 – Thiết bị tạo ỗn hợp;

6 – Thiết bị lắng trong;

7 – Bể chứa và làm khô bùn;

Nguyên lý hoạt động:

Nước thải từ mỏ khai thác (1) theo kênh dẫn nước thải (2) đổ xuống bể tập trung (3); Từ bể 3, nước thải được bơm tự động lên thiết bị tạo hỗn hợp (5); Chất keo tụ và trợ keo tụ (4) được cấp vào nước thải theo tỷ lệ vào nước thải;

Từ bể tạo hỗn hợp, nước thải vào bể lắng trong; tại đầy:

– Phần nước trong được cấp chất diệt khuẩn (4) rồi thải ra ngoài;

– Phần cặn bùn được xả định kỳ xuống bể chứa và làm khô bùn 7; Bùn khô được xúc định kỳ, nước tách từ bùn theo ống dẫn thải ra ngoài;

Chất lượng nước sau xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn TCVN 5945-2005 cột B về nước thải;

Nguồn : greenhouses.com.vn

|máy lọc nước|máy lọc nước nano|máy lọc nước ro|máy lọc nước  gia đình|

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *