1
Bạn cần hỗ trợ?

Hướng dẫn sử dụng Autovalve tự động

I. Hướng dẫn cách cài đặt Autovalve điện tử F

– Khi trên màn hình của autovalve điện tử hiển thị . Để mở khóa bạn ấn đồng thời 2 nút giữ cho đến khi mất biểu tượng (trong khoảng thời gian 5 giây) thì khoá trên autovalve sẽ mở.

– Ấn nút (Enter). Màn hình hiển thi biểu tượng 11:20 (ví dụ). Trong đó 11 là số giờ, 20 là số phút

– Ấn nút (Enter). Màn hình hiển thị 11:20 (ví dụ) Số 11 nhấp nháy

– Ấn nút hoặc để chọn giờ hiện tại.

– Ấn nút (Enter). Màn hình hiển thị 11:20 (ví dụ) Số 20 nhấp nháy

– Ấn nút hoặc để chọn phút hiện tại.

– Ấn nút (Enter). Màn hình hiển thị 12:20 (ví dụ) Giờ hiện tại ta vừa cài xong.

– Ấn nút hoặc chế độ cần cài đặt.

II. Chế độ lọc – Thời gian 1 chu kỳ lọc

1 – 03 / (Ví dụ)
– Ấn phím Số 10 nhấp nháy. Ấn phím hoặc để cài đặt thời gian 1 chu kỳ lọc là 10 ngày
– Ví dụ: 1 – 10 / : Sau 10 ngày autovalve tự động chuyển sang chế độ rửa cột lọc.
Khi cài đặt xong chế độ này cần ấn nút ( Enter) và ấn nút hoặc để chọn chế độ khác.

III. Chế độ rửa ngược

– 2 – 05:00 / : Rửa ngược – Cài đặt thời gian rửa ngược trong bao lâu.

– Ấn phím Số 05:00 nhấp nháy. Ấn phím hoặc để cài đặt thời gian rửa lọc

– Ví dụ: 2 – 15:00 / : Thời gian rửa ngược là 15 phút.

– Khi cài đặt xong chế độ này cần ấn nút ( Enter) và ấn nút hoặc để chọn chế độ khác. 

IV. Chế độ rửa lọc nhanh

5 – 15:00 / : Rửa lọc nhanh – Cài đặt thời gian rửa lọc nhanh trong bao lâu.

– Ấn phím Số 15:00 nhấp nháy. Ấn phím hoặc để cài đặt thời gian rửa lọc 

– Ví dụ: 5 – 05:00 / : Thời gian rửa nhanh là 05 phút.

– Khi cài đặt xong chế độ này cần ấn nút ( Enter) và ấn nút hoặc để chọn chế độ khác. 

V. Chế độ hút muối để hoàn nguyên

3 – 60:00 / : Hút muối – Cài đặt thời gian hút muối trong bao lâu.

Để thực hiện chế độ này trước hết cần thực hiện thao tác sau:

– Ấn nút đến khi màn hình sẽ hiển thị 4 – 15:00 / (ví dụ) Đó là thời gian autoval đang thực hiện chế độ xả muối vào thùng muối

– Bấm thời gian thời gian xả nước và thùng muối là bao lâu ( Lưu ý: để xả nước muối vào thùng chứa muối khoảng 70 – 80% thể tích thùng muối)

-Ví dụ: Thời gian xả nước vào thùng muối là 5 phút ( Nhớ thời gian này nhé)Sau đó ấn tiếp nút cho đến khi màn hình hiển thị chế độ 

3 – 30:00 / Đó là chế độ hút muối hoàn nguyên

– Bấm thời gian thời gian hút muối là bao lâu ( Lưu ý: để hút muối hoàn nguyên vàocột nên để hút khoảng 80% – 90% thể tích mình vừa xả nước vào thúng muối)

– Ví dụ: Thời gian hút muối hoàn nguyên là 25 phút ( Nhớ thời gian này nhé)

– Tiếp tục cài đặt chế độ hút muối hoàn nguyên 3 – 60:00 / : Hút muối – Cài đặt thời gian hút muối trong bao lâu. Ấn phím Số 60:00 nhấp nháy. Ấn phím hoặc để cài đặt thời gian 

– hút muối hoàn nguyên.Ví dụ: 3 – 25:00 / : Thời gian hút muối hoàn nguyên là 25 phút.  ( 25 phút là thời gian ta làm thao tác trên và nhớ đó – Nếu quên thì làm lại) 

– Khi cài đặt xong chế độ này cần ấn nút ( Enter) và ấn nút hoặc để chọn chế độ khác.

VI. Chế độ xả nước vào thùng muối

– Ấn nút và ấn nút hoặc khi màn hình hiển thị 4 – 60:00 / : xả nước vào thùng muối – Cài đặt thời gian xả nước vào thùng muối trong thời gian bao lâu.Ấn phím Số 60:00 nhấp nháy. Ấn phím hoặc để cài đặt thời gian hút muối hoàn nguyên. 

– Ví dụ: 4 : 05:00 / : Thời gian xả nước vào thùng muối là 5 phút. ( 5 phút là thời gian ta làm thao tác trên và nhớ đó – Nếu quên thì làm lại) 

– Khi cài đặt xong chế độ này cần ấn nút ( Enter) và ấn nút hoặc để chọn chế độ khác.

– Ứng dụng của autovalve : trong các hệ thống xử lý nước, lọc nước gia đình, lọc nước công nghiệp, nước thải

http://greenhouses.thienbinh.net - Chuyên máy lọc nước hàng đầu Việt Nam Bỏ qua